Öğr. Gör. HANDE ÖZOLGUN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. HANDE ÖZOLGUN

T: (0282) 250 4306

M hozolgun@nku.edu.tr

W hozolgun.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2012-
Tez: Tarım İşletmelerinde Muhasebe Kayıtları Tutulmasının Türkiye Tarımı ve Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi: Tekirdağ İli Örneği Tarım İşletmelerinde Muhasebe Kayıtları Tutulmasının Türkiye Tarımı ve Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi: Tekirdağ İli Örneği TARIM iŞLETMELERİNDE MUHASEBE KAYITLARI TUTULMASININ TÜRKİYE TARIMI VE EKONOMİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEKİRDAĞ İLİ ÖRNEĞİ
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2009-2012
Tez: Tarım kredi kooperatiflerinde tekdüzen muhasebe sisteminin uygulanması (2012)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2005-2007
Tez: İstanbul yöresi küçük ve orta ölçekli üretim işletmelerinin finansman fonksiyonu açısından değerlendirilmesi (2007)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME PR.
Öğrenim Yılları: 2001-2005
Tez:
Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / KAMU YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)
Öğrenim Yılları: 2001-2005
Tez:
Önlisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ / DIŞ TİCARET PR. (AÇIKÖĞRETİM)
Öğrenim Yılları: 2005-2007
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
2008-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
EXPORT YURTDIŞI MÜŞTERİ HİZMETLERİ UNİTED PARCEL SERVİCE 2007-2007
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Muhasebe
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZOLGUN H., FİRMALARIN FAALİYET ORANLARININ ANALİZİ, TURAN-SAM(TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi), vol. 9, pp. 94-100, 2017.
Özgün Makale Proquest, ULRICHSWEB, CEEOL,Google scholar, INDEX COPERNICUS, DergiPark Akademik, DAIJ, CROSSREF.ORG, OAJI.net, Global Impact Factor, Scientific Indexing Services, CiteFactor, pubget, JOUR INFORMATICS, BASE, Hovedstaden Region, SOBIAD, asos, Acarindex.com, arastirmax, TO-KAT Ulusal Toplu Katalog, Akadmik Dizin, tei, Central and Eastern European Online Library, JOURNALINDEX.net, DRJI, OpernAIRE, Index of Scholar Fulltext Articles, WorldCat
2. ÖZOLGUN H., KARŞILAŞTIRMALI MALİ TABLOLAR ANALİZİ, Journal Of Emerging Economies And Policy, vol. 2, pp. 55-62, 2017.
Özgün Makale
3. ÖZOLGUN H., TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE MUHASEBE İŞLEMLERİ VE MARMARA EREĞLİSİ TARIM KREDİ KOOPERATİF ÖRNEĞİ, Turan- Sam, vol. 9, pp. 217-226, 2017.
Özgün Makale ProQuest ULRICHSWEB GoogleScholar INDEX COPERNICUS DergiPark DAIJ CROSSREF.ORG Open Academic Journal Index GLOBAL IMPACT FACTOR Scientific Indexing Services Cite Factor pubget JOUR INFORMATICS BASE Region Hovedstaden SOBIAD asos Acarindex.com arastirmax.com TO-KAT Akademik Dizin Türk Eğitim İndeksi Central and European Online Library JOURNALINDEX.net DRJI OpenAIRE Index of Scholar Fulltext Articles WorldCat Erişim Linki
4. ÖZOLGUN H., FİRMALARIN LİKİTİDE YAPISININ ANALİZİ, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 378-384, 2016.
Özgün Makale EBSCO, ASOS, ACADEMİA EDU, DOAJ, arastirmax
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZOLGUN H., İŞLETMELERDE MALİ YAPIYLA İLGİLİ ORANLAR VE HESAPLANMASI, Tekirdağ S.M.M.M. ODASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. ÖZOLGUN H., İNAN İ. H., TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNİN UYGULANMASI, TEKİRDAĞ S.M.M.M. ODASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. Yıldız F., ÖZOLGUN H., İSTANBUL YÖRESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ÜRETİM İŞLETMELERİNİN FİNANSMAN FONKSİYONU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 125-129, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZCAN A. İ., BÜYÜKBOSTANCI A., DEMİRCİ D., ASLANTAŞ E., ÖZOLGUN H., KILIÇ İ., ÜNAL M., ÖZDEMİR M., YAVUZARSLAN T., ŞİRKETLER MUHASEBESİ, Bölüm: ANONİM ŞİRKETLER, Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık, Editör: Doç.Dr. İhsan Yıldıztekin, Yrd. Doç.Dr. Şefika Demirkan, 2015.
Ders Kitabı
2. KAYAHAN C., ÇAYIRÇİMEN A., GÜL A., YAZICI A., APAYDIN F., ÖZOLGUN H., GÖKTÜRK İ. E., YILDIRIM İ., Bilgisayarlı Muhasebe, Bölüm: ÇÖZÜMLÜ VE ÇÖZÜMSÜZ UYGULAMA ÖRNEKLERİ, Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık, Editör: Yard.Doç. Dr. A.Rıza GÖKBUNAR, Öğr. Gör.Ali GÜL, 2008.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZOLGUN H., TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE MUHASEBE VE ORTAKLARIN KOOPERATİFTEN AYRILMASI DURUMU, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series (24.03.2018-25.03.2018).
Tam metin bildiri
2. ÖZOLGUN H., TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE KAR VE ZARARIN DAĞITIMI, International Congress of Management, Economy and Policy (17.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri
3. ÖZOLGUN H., TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, V. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi (23.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri
4. ÖZOLGUN H., TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE TEMEL MUHASEBE KAYITLARI, İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi (11.09.2017-11.09.2017).
Tam metin bildiri
5. ÖZOLGUN H., KARŞILAŞTIRMALI MALİ TABLOLAR ANALİZİ TEKNİĞİ, International Congress of Management, Economy and Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Tam metin bildiri
6. ÖZOLGUN H., FİRMALARIN FAALİYET ORANLARININ ANALİZİ, Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. ÖZOLGUN H., FİRMALARIN LİKİTİDE YAPISININ ANALİZİ, ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri
8. ÖZOLGUN H., KOOPERATİFLERDE MUHASEBE İŞEMLERİ, IINTERNATIONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCİAL SCIENCES CONFERENCE (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri